Handbok för en gammal trädgård : upptäck, bevara och återskapa från Byggfabriken

Handbok för en gammal trädgård : upptäck, bevara och återskapa

Art. nr: 908-114

Författare: André Strömqvist. Utgiven 2022

315 kr/st

Gå till kassan
Mer information

En trädgård befinner sig i ständig förändring. Att ta hand om en gammal trädgård handlar därför inte om att frysa ett tillstånd. Istället handlar det om att lära känna trädgården för att på bästa sätt kunna bevara dess olika delar för framtiden.

Som trädgårdsantikvarie har André Strömqvist stor erfarenhet av äldre miljöer, och i sin roll som trädgårdsmästare samtidigt den praktiska kunskap som krävs. Här beskriver han hur vi kan hitta spår, tolka det vi ser och sätta en ambitionsnivå som fungerar. Pedagogiskt guidar han oss genom trädgårdens olika delar i form av rabatter, häckar, stengångar och fruktträd. Han beskriver hur vi kan gå till väga för att vårda, restaurera och återskapa de olika delarna, och låter historien i form av äldre tiders pionjärer, metoder och kultursorter väcka nyfikenhet och inspiration.

"Att vårda en gammal trädgård är att ta hand om en bit lokalhistoria, men också en liten del av en kultur som spänner över hela världen."

Art. nr: 908-114

Övrigt: Kontakta oss för leverans utanför Sverige.

Fler böcker