Renovering i trapphus

Bostadsrättsförening för fastighet från 1934 i centrala Malmö utförde en omfattande renovering av trapphuset. Huset har många originalbeslag och tidsenliga karaktärsdrag kvar i form av port, fönster, golv, trappor och trappräcken.

Nedtagna beslag

från trapphusets fönster och balkongdörrar för omförnickling.

Om projektet

Renovering av beslag i form av rengöring, putsning och omförnickling. Nya ytskikt i originalhiss. Renovering av port. Nytillverkning av port. Trappregister. Läggning av ramp med cementklinker. Nytillverkning av portlampa.
Adress: Östra Rönneholmsvägen, Malmö.
Uppdragsgivare: Brf. Två statyer
År: 2017

Byggfabriken renoverade ytskikten i hissen och satte in en smal karosseripanel i ek, uppsatt med kullerförsänkta mässingsskruv. Panelen rundar mjukt av hörnen. Spegeln har fått en inramning av ek. Golvet har fått ett nytt linoleumgolv i en mörkgrå kulör. Taket målades med Auro tak och väggfärg 524 och en enkel infälld LED-belysning sattes upp för att bibehålla takhöjden. De utåtgående hörnen har belagts med en enkel mässingslist som kommer att oxidera fint med tiden

Vi fick även i uppdrag att förnickla om dörrbeslagen i trapphusets balkongdörrar. Byggfabriken lät putsa upp beslagen för att sedan förnickla om dem. De blev som nya och med sin originalkaraktär i behåll. Alla lägenhetsdörrar förseddes med trycket Ture i förnincklad mässing.

Porten ut mot gatan skrapades ren och lagades med nytt trä som fälldes in och fernissades om och fick en ny sparkplåt i koppar samt tidsenliga draghandtag i obehandlad mässing. Ett cementklinkergolv lades i en tillbyggnad som leder ut mot innergården som tills nyligen endast varit belagd med betong. En nytillverkad ekport i samma stil som den stora porten sattes mot innergården.

Sist men inte minst tillverkades en ny portlampa med gatunummer för att sitta ovanför porten. 


Alla projekt