Emaljskyltar efter äldre förlaga

Vi fick i uppdrag av Malmö Kyrkogårdsförvaltning att under hösten 2015 göra nya emaljskyltar åt Gamla Kyrkogården i Malmö. Detta för att ersätta de gamla som helt rostat sönder och inte gick att bevara.

Förlaga och ny skylt.

Om något år hade det inte varit möjligt att tyda texten på originalskylten.

Om projektet

Specialtillverkning av emaljskyltar efter äldre förlaga för att i kulturminnessyfte ersätta sönderrostade skyltar.

Adress: Gamla Kyrkogården, Malmö

Uppdragsgivare: Malmö Kyrkogårdsförvaltning

År: 2015

En livslängd på sådär en 130 år är bra gjort. Vädrets makter och tidens tand gör till slut att en emaljskylt får små sprickor och krackeleringar på sina mest utsatta områden som gör att väta kommer in under emaljen och orsakar att skylten till slut börjar rosta och vittra sönder.

Kyrkogården är viloplats för många av Malmös stora handels -och industrifamiljer från tidigt 1800-tal, då kyrkogården anlades, och som spelade viktiga roller i stadens utveckling. Efternamn som Flensburg, Kockum, Suell och Bager känns igen bland många malmöbor och historieintresserade.

Gamla Kyrkogården är numera kulturmärkt och det pågår ett kontinuerligt arbete med att varsamt renovera och så långt det är möjligt, bevara stenar, staket och annan utsmyckning som tillhör gravplatserna. Det var här vi kom in i bilden och nytillverkade i emalj efter de gamla skyltarna på samma vis som originalen.

Med varsam hand sätts de fast på gjutjärnsurnan och kommer med all sannolikhet hålla i minst lika många år som de gamla!


Alla projekt