Byggfabrikens måttbyggda kök

Traditionellt tillverkade kök med moderna lösningar är vår specialitet. Det blir bättre och håller längre. Gångjärn och knoppar är i originalstil och originalkvalitet medan bänkhöjder, plats för vitvaror och trälådornas glidbeslag för fullutdrag följer modern standard av högsta kvalitet.

Våra kök tillverkas för hand i våra egna snickerier. Ett måttbyggt kök är ett genomtänkt hantverk från ritbord till färdigt kök.

Är du intresserad av ett Byggfabrikenkök, ge oss en uppfattning om vad som önskas med hjälp av bilder och en enkel skiss. Tänk igenom vad som är viktigt för dig i ditt nya kök. Hur mycket förvaring och arbetsytor behövs? Vilka vitvaror ska få plats och ska det exempelvis finnas ett skafferi?

Materialet mailar du till oss på snickeri@byggfabriken.com. Efter en dialog med dig om kökets utformning lämnar vi ett riktpris på ditt nya kök.

Sekelskifte och 1920-tal

SEKELSKIFTETS KÖK VAR ofta rikt dekorerade. Förutom profiler på den överfalsade luckans ram var även fyllningen profilerad. Sekelskiftesköken har en tydligt markerad front och väggskåp ända upp till tak som avslutas med en krönlist. Sekelskiftets stora arbetskök hade ofta öppna hyllor för kastruller och verktyg. Porslin och husgeråd förvarades i serveringsgångens skåp och lådor. En modern anpassning är att ha fler skåp än hyllor i köket för att underlätta städning och ge ett enhetligt intryck. Väggskåpen varieras i höjd och djup för att skapa liv, ibland med en profilerad konsol på sidorna. Bänkskåp med både lucka och låda var vanligt.

På 1910- och 1920-talen stramades köken upp något. Släta fyllningar ersatte de profilerade, och luckans profiler blev enklare. Fortfarande varierades skåpshöjder och djup, medan spegelindelningarna var färre. Hela lådrader ersatte lucka-låda.

Funkis

BYGGFABRIKENS KÖK FUNKIS är byggt i en stilmässig tradition som hör hemma från 1930-tal till och med 1960-talet. Funkiskökens tunna profil utnyttjar effektivt överfalsningens fördelar. En slät överfalsad lucka med mjukt rundad kant ger ett mycket tunt och diskret intryck.

Skåpen har en smal front i vilken de släta överfalsade luckorna är monterade med tidstypiska skåpgångjärn. I den tidiga funkisen varieras väggskåpen med olika djup och format, t.ex en undre rad lägre och grundare skåp med eller utan skjutluckor. På 1950-talet var det vanligt med hela snedställda överskåp med skjutdörrar och fram mot 1960-talet var det hela raka skåp som gällde.

Byggfabrikens funkiskök byggs för att passa stiltraditionen i just ditt hus.


Välkommen till våra butiker för att titta och känna på våra utställningskök!

Göteborgsbutiken på Olivedalsgatan.

Malmöbutiken på Östergatan.

Stockholmsbutiken på Roslagsgatan.


En liten film om kök

Bläddra i vår köksfolder


Byggfabriken på Instagram – inspirera och inspireras! Tagga med @byggfabriken så kan din bild synas här.

Från bloggen