Renoveringshjälpens startsidaAlla artiklar ekologisk väggfärg Färg & Ytbehandling lackfärg linoljefärg Renovering Renoveringsguider Renoveringsguider – Måla

Renovera hemma – Måla utan lösningmedel och plast.

I ett hem finns främst två typer av målning inomhus; Målning av snickerier såsom lister, fönster och dörrar, kök och fast inredning, samt målning av väggar och tak. Målarfärg kan bestå av bindemedel, pigment, fyllnadsmedel, lösningsmedel och tillsatsmedel. De flesta färger har sina benämningar efter det bindemedel som ingår i målningsfärgen. Exempel är alkyd-, latex-, lim-, och linoljefärg.

Bild: Byggfabrikenkök i sekelskiftesstil målat med linoljefärg samt golv målat med linoljefärg.

Färgtyper och historia

Snickerier
Fram till 1930-talet målades snickerier och träytor inomhus med linoljefärg. Äkta linoljefärg består enbart av kokt linolja och pigment (Läs mer om hur du målar med linoljefärg här). I och med andra världskriget blev linoljan en bristvara, och det experimenterades med olika ersättningar, bl.a. alkyd. På 40-talet blev det vanligt med den typ av färg som idag brukar kallas för oljefärg eller alkydfärg. Alkyd är ett syntetiskt bindemedel, en polyesterharts, och namnet oljefärg kommer från de oljor, syntetiska eller naturliga, som ingår i färgen. Lösningsmedlen i de alkydoljebaserade färgerna är så kallade flyktiga organiska ämnen (VOC). När dessa ämnen når ut i luften bildas marknära ozon, som kan vara farligt för både växter och djur. Kraven på hur mycket VOC färg får innehålla har skärps, därför har de flesta färgtillverkare gått över till vattenlöslig alkydfärg. Ofta är de vattenlösliga snickerifärgerna någon slags hybrid mellan alkyd och akrylat.

Hos oss hittar du bara traditionella färger som är baserade på naturliga ingredienser. Linoljefärg t.ex, består enbart av linolja och pigment, ekologisk lackfärg och emulsionsfärg består av naturliga oljor, hartser (kåda) och mineraliska pigment.
Färgkemihandeln saluför nuförtiden vägg och listfärg som miljövänlig, vilket en del förväxlar med ekologisk eller naturlig. Den ‘miljövänliga’ färgen består dock av såväl petrokemi, plaster och syntetiska tillsatser som är allt annat än naturliga. Miljövänligheten består i att de lättflyktiga lösningsmedlen plockats bort, inte att produkten är biologisk nedbrytbar.

Fernissa är en genomskinlig lack som består av oxiderande olja, t.ex kokt linolja eller tungolja, harts och lösningsmedel. Fernissa användes till att lacka golv och panel, ofta med iblandade rödbruna pigment för att få en illusion av ädlare trä.

Lackfärg eller lack består traditionellt av olika naturhartser (harts utvinns från kåda) samt ett lösningsmedel t.ex. terpentin, för att lösa upp hartsen. Pigmenterade eller opigmenterade naturlacker används när man vill ha en hård, lackad yta, t.ex på en båt eller ett golv. Alkydfärg är en syntetisk lackfärg.

Väggar och tak
Väggar inomhus målades i gamla tider med vattenbaserade kalk- och limfärger, eller med emulsionsfärg t.ex. äggoljetempera. Putsade innertak målades med limfärg. Limfärgen är inte övermålningbar, så ska du måla om ett limfärgsmålat tak med en annan färgtyp måste limfärgen tvättas ner först. På 50-talet blev den nya plastfärgen, även kallad akrylatfärg eller latextfärg populär som vägg- och takfärg, och kom så småningom att nästan helt ersätta lim- och emulsionsfärg. Latexfärgen är vattenbaserad och har plast som bindemedel, t.ex akrylatpolymer eller akrylatsampolymer (låter inte så mysigt..). I färgburken är små plastkulor dispergerade i vatten, och när vattnet avdunstar klibbar de ihop till ett färgskikt.

För tak och vägg finns nuförtiden ekologiska vägg- och takfärger helt utan syntetiska tillsatser. I vårt sortiment har vi Ekologisk vägg- och takfärg från Auro med patenterat bindemedel Replebin® som består av alkohol från växter och organiska syror. Kulören blandas fram med mineraliska pigment. Färgen är vattenlöslig utan att innehålla några plaster och är diffusionsöppen, vilket innebär att den ”andas” i stället för att bilda en tät hinna på väggen. Inomhusluften blir bättre och luftfuktigheten stabilare.

Ekologisk väggfärg går bra att måla på ytor som tidigare är målade en en annan färgtyp, limfärg undantaget (se ovan). Man uppnår då inte samma genomsläpplighet, men får ändå ett ytskikt utan plast och kemi.

På engelska om ekologiska färger: ”Buyers guide to emulsion paint”.

Auro 321 vägg- och takfärg är certifierat VOC-fri.