Renoveringshjälpens startsidaAlla artiklar Färg & Ytbehandling linoljefärg

Om linolja och linoljefärg

Fönster målat med linoljefärg.Målning med linoljefärg.

Linolja
Linolja framställs av linfrö vilka pressas antingen uppvärmt eller kallt, därav varm- eller kallpressad linolja. En kallpressad olja är ljus och ren vilket är ett kännetecken på en hög kvalitet med mindre risk för skadeangrepp på oljat virke. Genom uppvärmning får man ut mer olja av fröna men samtidigt vissa föroreningar vilket ger oljan en mörkare färgton.

Linoljan i sin rena form är en s.k. Rå linolja. En rå linolja har mycket god inträngningsförmåga i trä och rekommenderas till impregnering av virke utomhus. Kokt linolja är något mer trögflytande men har en kortare torktid då oxideringen är påbörjad genom syretillsättning (vilket dock ej innebär att oljan kokas). Kokt linolja passar utmärkt till ytbehandling av virke som används inomhus. Kokt linolja används även som bindemedel till linoljefärg.

Linoljefärg
Linoljefärg består av bindemedlet kokt linolja samt pigment. Mängden färgpigment är i linoljefärg högre än i andra färgtyper, den tunnflytande linoljan gör det möjligt att bära mycket pigment. Det innebär att linoljefärgen blir mycket högtäckande.

Linoljefärg har mycket hög torrhalt, 100%. Torrhalten beskriver hur stor andel av färgen som torkar och därmed inte avdunstar. Den höga torrhalten medför att det är mycket viktigt att stryka tunna lager av färgen eftersom det inte sker någon avdunstning av outspädd linoljefärg.

Linoljefärg som påförs i tunna skikt framhäver underlagets karaktär bättre än andra mer filmbildande färgtyper. Oljan har en god inträngning i trä i jämförelse med alkyd- och latexfärger och ger därmed en konserverande och skyddande verkan.

En färdigmålad yta med linoljefärg är blank, en utvändigt målad yta mattas efterhand beroende av klimatpåverkan, färgskiktet fungerar alltså delvis som ett offerskikt . Nermattningen sker snabbast i söderläge där solen bryter ned linoljan, när färgen mattas ljusnar den vilket syns tydligast på mörka kulörer. En äldre och torr yta av linoljefärg går dock att underhålla genom att stryka på kokt linolja vilken åter binder pigmenten i ytskiktet.

Underhåll av tidigare målad yta
– Ytan tvättas först noga
– Kokt linolja påförs med trasa i tunna skikt
– Överflödig olja torkas bort efter ca 30 min.

OBS! Dränk trasan i vatten efter användning. Risk för självantändning!