Renoveringshjälpens startsidaAlla artiklar Dörrhandtag Renoveringsguider Renoveringsguider – Snickerier

Montera dörrhandtag – så gör du.

Montera dörrhandtag på innerdörrarMontera dörrhandtag på innerdörrar

De flesta av Byggfabrikens dörrhandtag; rosetter, nyckel- och långskyltar monteras med kullerförsänkt träskruv (medföljer) i dörrens trä. Dörrarnas håltagning kan se ut på två sätt. Ovan till vänster ser du ett exempel på en gammaldags dörr där hålen är anpassade för att fästa beslagen med träskruv. På nytillverkade dörrar är dock hålen ofta anpassade för genomgående skruv och är därför större (bilden till höger). Då behöver du först förminska hålen med nyckelhålsinsatser. (OBS! Om du monterar dörrhandtag med långskylt behövs inte nyckelhålsinsatserna då långskylten täcker de stora hålen och skruvas i hörnen.)

Montera dörrhandtag på innerdörrarMontera dörrhandtag på innerdörrar

Nyckelhålsinsatserna säljs i par, och eftersom insatsen ska sättas i på båda sidor dörren behövs två par till en normal dörr med handtag och nyckelskylt eller wc-vred. Stryk lite trälim på nyckelhålsinsaterna och knacka in dem försiktigt så att de hamnar slätt mot träet. Låt torka och dörren är redo för handtagsmontering!

Montera dörrhandtag på innerdörrarMontera dörrhandtag på innerdörrar

Lossa den ena stoppskruven på undersidan av dörrhandtaget med den medföljande insexnyckeln och dra isär delarna. Trä på rosetten, för in dörrhandtaget med roddarpinnen på genom låskistan och trä på rosetten och handtagsdelen på andra sidan dörren. Markera hålen för att förborra för skruven.

Montera dörrhandtag på innerdörrarMontera dörrhandtag på innerdörrar

Håll nyckelskylten eller wc-vredet på sin rätta plats och markera för hålen även här. Förborra hålen med ett borr som är max 2 mm ø.
Tips! Byter du dörrhandtag på en gammal dörr och de befintliga skruvhålen är för stora? Plugga igen hålen med avbrutna tändstickor och trälim, låt torka och dörren är redo för nya hål!

Montera dörrhandtag på innerdörrarMontera dörrhandtag på innerdörrar

Skruva fast rosett och nyckelskylt med de medföljande skruvarna.

Montera dörrhandtag på innerdörrarMontera dörrhandtag på innerdörrar

Montera greppet genom låsskistan med stoppskruven nedåt. Se till att roddarpinnen bottnar i motstående grepp och att greppet sitter snyggt mot rosetten. Spänn stoppskruvarna med den medföljande insexnyckeln.

OBS! Monterar du ett funkisdörrhandtag finns ingen stoppskruv, utan en stoppsprint som trycks ner i det genomgående sprinthålet. Stoppsprinten är lätt konad och sätts i med den smalaste delen nedåt.

Montera dörrhandtag på innerdörrar
Klart! Fast… …det hade nog varit bra att måla dörren INNAN man monterar handtaget. Läs hur man målar spegeldörrar i guiden ”Måla spegeldörrar”.
Bussning 545-509Roddarfjäder 545-502

Felsökning:
Sitter handtaget löst eller kanske slokar? En del gamla låsskistor är hålet (roddaren) för roddarpinnen aningens större än dagens standard. Då trär du en bussning på roddarpinnen. Med bussningen passar en 8 mm roddarpinne i ett lås med 3/8” (9 mm) roddare.
Slokar dörrhandtaget är det troligen roddarfjädern inuti låsskistan som är uttänjd eller trasig. I vissa låskistor går roddarfjädern att byta genom att lägga låsskistan plant på ett bord, lossa skruvarna, öppna låskistan och byta ut roddarfjäden. En del låskistor är nitade samman och kan därför inte öppnas. Då måste du byta låsskistan mot en ny.

Spara