Renoveringshjälpens startsidaAlla artiklar Bad & Wc Belysning Ström

IP-klass i våtutrymme

IP-klass i våtrum
OBS! Det har kommit nya regler för kapslingsklasser i våtrum (2014). Hör med din elektriker vad som gäller och läs på elsäkerhetsverkets hemsida!

I badrum och andra rum med vattenarmatur måste man ta hänsyn till de s.k. IP-zonerna. Belysning och elektriska apparater märks med en kapslingsklass, s.k. IP-klass, för att ange graden av skydd mot vatten och damm. Våtutrymmen delas in i fyra zoner där varje zon har en lägsta IP-klass som får lov att användas.

Numera är det tillåtet med IP-klassning 20 på lampor som placeras minst 225 cm över golv. Våra badrumslampor och de flesta lampor med porslinssockel går därför att använda som takbelysning i badrum med tillräcklig takhöjd.

 

Zon 0
Den invändiga delen av ett badkar. Kräver helt vattentät armatur i klass IP 67 och max 12V.

Zon 1
Utrymmet ovanför bad- eller duschkar, upp till 600 mm från duschhuvud. Kräver IP 44.

Zon 2
600 mm utanför bad- eller duschkar. 600 mm över vattenarmatur, t.ex. tvättställsblandare. Armatur som är placerad lägst 1,5 m över golv, får ha kapslingklass IP 21, annars gäller IP 24.

Zon 3
Upp till 2,4 m utanför område 2. Kräver IP 21.

Zon X
Belysning minst 225 cm över golv. Kräver IP 20.

IP-klass:

Första siffran beskriver åtkomlighet

0: Inget skydd.

1: Petskyddad mot föremål större än 50 mm.

2: Petskyddad mot föremål större än 12 mm.

3: Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.

4: Petskyddad mot föremål större än 1 mm.

5: Dammskyddad

6: Dammtät

Andra siffran beskriver täthet

0: Inget skydd.

1: Skyddad mot droppande vatten.

2: Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.

3: Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.

4: Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.

5: Skyddad mot spolande vatten från munstycke.

6: Skyddad mot kraftig överspolning av vatten (munstycke, sjö o.s.v.).

7: Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.

8: Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten. Se tillverkarens råd.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

SparaSpara