Kalkbruk

Våtsläckt kalk. Våtsläckt och under lång tid lagrad kalk är det rätta för kvalificerade putsarbeten och avfärgning. Ett bindemedel av lufthårdnande kalk ger en elastisk puts, följsam med rörelser i murverket. Det hårdnar genom att ta upp kolsyra (koldioxid) ur luften. Lufthårdnande bruk bör vara det första valet vid komplettering eller omputsning inom de flesta regioner.

Torrsläckt kalk. Den torrsläckta kalken kallas också hydratkalk och är kalciumhydroxid i pulverform. Vid tillverkningen används bara så mycket vatten som behövs för att den kemiska omvandlingen ska kunna äga rum. Den bör blötläggas minst ett dygn innan den används för beredning av putsbruk eller kalkfärg.

Hydraulisk kalk. Hydraulisk kalk ska bara användas där sådana produkter använts tidigare. Det kan vara inom områden där kalkstenen är lerhaltig och vid bränning ger en kalk med hydrauliska egenskaper eller i de sammanhang – från 1800-talets början – då man medvetet valt ett bruk som också hårdnar i fuktig omgivning: vid kanalbyggen, i listverk och sockelparter etc. Lufthårdnande kalk har varit det normala i alla andra sammanhang.

  • Finputs OPIGMENTERAD från Byggfabriken

    Finputs

    Art. nr: 361-230

    Finputs innehåller våtsläckt Kulekalk, finkornig kvartssand och kalkvatten. Finputs används som ytbehandling inomhus på... Läs mer
    Pris 695 kr/st