Linoljefärg

Linoljefärg är en av de mest traditionella färgtyperna, den består i princip enbart av bindemedel och pigment. Bindemedlet linolja är helt nedbrytbart och de mineraliska pigmenten i färgen är fullständigt naturliga. Färgen är till råga på allt bästa möjliga att måla fönster och dörrar med.

Vår linoljefärg tillverkas av Ottosson färgmakeri i skånska Genarp som tillverkat linoljefärg sedan 1990-talet. Där bryts färgen i över 50 standardkulörer och tre specialkulörer unika för Byggfabriken.

Om linoljefärg

Mängden färgpigment i linoljefärg är högre än i andra färgtyper. Den tunnflytande linoljan gör det möjligt att bära mycket pigment. Det innebär att linoljefärgen blir mycket högtäckande och du behöver inte stryka tjocka lager för att få full täckning. Linoljan i sin tur har en konserverande och skyddande verkan som hjälper träet att hålla sig friskt och vitalt.

Linoljefärg har extremt hög torrhalt. Torrhalten berättar hur mycket av en färg som finns kvar på ytan när färgen har torkat. En äkta linoljefärg innehåller endast linolja och pigment så därmed är torrhalten på färgen 100%.

En linoljefärgsmålad yta framhäver underlagets karaktär genom det tunna färgskiktet. En nymålad yta inomhus är blank men mattas något med tiden till en halvmatt glans. Utomhus mattas glansen snabbare och kan krita. En målad yta som börjat krita kan du enkelt förstärka genom att stryka på kokt linolja. När oljan har torkat återfår färgen sin ursprungliga kulör och lyster.

 

 


Att måla med linoljefärg

Traditionellt målas linoljefärg på trä, metall och puts.

En linoljefärg ska strykas i tunna lager. Det finns olika orsaker till varför detta är så viktigt:

  • Flera tunna färglager är mer slittåliga än ett tjockt lager, den målade ytan tål stötar och slag bättre och ger ett resultat som är följsamt med underlagets rörelser.
  • Tjocka färglager riskerar att rynka sig när de torkar. Det beror på att linoljan tar upp syre vilket gör att färgen ”växer” på ytan och kan då rynka sig under torkningen.
  • Torktiden förbättras avsevärt med tunna färgskikt.

 

Färgåtgång

Hyvlat virke cirka 12-20 kvm. Ohyvlat virke cirka 8-15 kvm.

 

Spädning

50% linoljefärg + 50% kokt linolja.

5-10% av linoljan kan ersättas med terpentin.

 

Förarbetet – din bästa vän

Det är inte nödvändigt att skrapa en yta helt ren om den tidigare har målats med linoljefärg. Det räcker att du borstar bort löst sittande färg innan du börjar måla.

Spackla där det behövs och slipa ytan så att du har en slät och fin yta att börja med.

Pensla alla kvistar med schellack för att undvika kådgenomslag. Schellacka även lagningar så kommer linoljefärgen att lägga sig jämnare.

 

Grundmålning

På obehandlat trä behöver du börja med att grundmåla.

För grundmålning inomhus späd färgen med 10 – 20 % balsamterpentin alternativt skonsam förtunning. Du kan även välja att blanda med upp till 2 tredjedelar kokt linolja om du föredrar det

För grundmålning utomhus späd färgen med ca 35% linoljefärg, 50% linolja, 15% balsamterpentin.

 

 

 


Tips

Applicering. Använd alltid bra penselverktyg med naturborst som hjälper dig att måla tunt. Fördriv och släta färgen väl. På större ytor går det bra att rolla på färgen, men samma sak gäller som vid penselstrykning med tunna och jämna lager. Eftersläta den rollade ytan med en moddlare för att få bort rollerstrukturen.

 

Torktid. Ljus, värme och syre är de faktorer som påverkar torktiden. Bäst torkar färgen utomhus under sommaren. Sämst torkar färgen i mörka utrymmen med dålig syretillförsel och låg temperatur. Torktiden varierar mellan ett till fem dygn beroende på de yttre förutsättningarna.

 

Schellack. Schellack används för att isolera kvistar, kåda och spacklingar på trä inomhus före målning. Schellacken hindrar kådan i virket från att ge fläckar på den målade ytan. Schellackera en till två gånger före grundmålning.

 

Inslag. Linoljefärg har god inträngningsförmåga i trä. Vid målning kan en viss flammighet synas vilken beror på att träet tar upp olika mycket olja. Det syns tydligast vid mellanstrykningen. Efter slutstrykningen uppnås i regel en jämn upptorkning, dvs jämn oljemättnad.

 

Slipning. Lätt slipning med fint slippapper rekommenderas mellan strykningarna på hyvlade snickerier.

Underhåll.
Tidigare målad yta tvättas först noga. Stryk sedan ett tunt skikt kokt linolja på den målade ytan. Överflödig olja torkas bort efter cirka 30 minuter.

 

Lösningsmedel. Vi förordar balsamterpentin vid målning utomhus. Den består av 100 % vegetabiliska terpener och är en destillerad barrträdskåda. Till målning inomhus fungerar även ett mineraliskt lösningsmedel bra, som exempelvis Skonsam förtunning.

 

Brandrisk. När oljan torkar sker det genom en kemisk reaktion där oljan reagerar med luftens syre under värmeutveckling. Var försiktig med oljeindränkta trasor och liknande. Linoljan i trasan kan självantända om syretillgången är god och värmen inte kan avledas. Dränk trasorna i vatten och låt dem sedan torka på en säker plats (utan att ligga hopknycklade).

 

Förvaring och avfallshantering. Förvara burken väl tillsluten i sval temperatur utan risk för frostgrader. 

En burk linoljefärg kan du spara länge. Om det bildats ett skinn på färgen lyfter du bort skinnet och rör om färgen innan du börjar måla. Ska färgburken stå orörd under lång tid kan du hälla på ett tunt lager kokt linolja för att begränsa skinnbildningen.

Den tomma burken lämnas till miljöstation.

Val av pensel

Till linoljefärg är naturborst det bästa valet. Företrädesvis svart svinborst som är tunn och har bra spänst samt ger en jämn yta utan att ta bort den penselmålade känslan. På senare tid har naturborst blivit en bristvara varför blandborstpenslar ibland ersätter rena naturborstpenslar. En blandborstpensel med 50/50 natur- och syntetborst är ett bra alternativ till den rena naturborstpenseln men vi håller oss till naturborst så länge.

Till snickerier som list, panel, fönster och dörrar rekommenderar vi en anstrykare. Det finns runda, ovala och flata anstrykare.

En rund pensel håller mer färg än en flat pensel, som å andra sidan täcker en större yta. En oval pensel kombinerar de båda egenskaperna. Ska du måla med linoljefärg för första gången rekommenderar vi en flat eller oval pensel.

En fönsterpensel eller en spröjspensel är en specialanpassad anstrykare och syftet framgår av namnen. De är snedskurna eller toppade för att lättare komma åt svårmålade ytor som hörn eller prång. En fönsterpensel är ett utmärkt val även till att måla en pinnstol eller något annat pilligt.

Med en bred moddlare kan du efterstryka stora ytor för att få en jämnt målad yta och släta ut grövre märken efter penseldragen.


Byggfabrikens specialkulörer

Bland Byggfabrikens linoljefärger hittar du några kulörer som sticker ut genom en märkning som specialkulör. Dessa har tagits fram speciellt för oss i samarbete med Ottossons färgmakeri i Genarp. De har alla en historia.

Att tillverka färgen är en mekanisk process där de rivna pigmenten, som först rörts ihop med linoljan, pressas genom ett valsverk. Valsverket maler och finfördelar pigmenten jämnt i oljan. Den mekaniska processen till trots krävs erfarenhet och kunnande för att få proportionerna rätt efter typ av pigment och önskad konsistens. I Ottossons fabrik finns fyra personer som jobbar som nyansörer och tillverkar alla kulörer som inte finns bland Ottossons standardsortiment. Det är de som har det sista ordet när en ny kulör ska tas fram.

Har du själv en specialkulör du skulle vilja ta fram? Hör antingen av dig till oss med en färgkod eller kom in till någon av våra butiker med ett prov eller en färgflaga så hjälper vi dig vidare!

 

Degebergagrön

Historien om Degebergagrön tar sin början redan 1996. Degeberga skola skulle restaureras och det blev ett av Byggfabrikens första stora projekt. Vi behövde en kulör som stämde överens med färgen på originalpanelen från 1925. Med hjälp av en näve nerskrapade färgflagor togs kulören fram som fick namnet Degebergagrön. Den gröna nyansen blev snabbt en favorit bland våra kunder och den har sedan dess varit en del av Byggfabrikens fasta sortiment.

 

Varm gråton

Varm gråton togs fram som ett hjälpmedel för byggnadsvårdare att hitta rätt nyans att matcha in i äldre kulturmiljöer. Det fanns ett behov av en något varmare, ljus nyans i skalan. Varm Gråton ligger mellan ljusgrå och de vita tonerna.

 

Ljus oliv 

Ljus oliv togs fram med inspiration från en äldre förlaga av limfärg. Med sin varma ton och förmåga att svänga efter ljuset, och anpassa sig efter omkringliggande kulörer, blev den snabbt svår att vara utan.

Kulörer

Kulörerna blandas främst av mineraliska jordpigment. Jordpigment kan exempelvis vara ockra, terra och umbra. Metallföreningar kan också användas som pigment, exempelvis järnoxid och kobolt. Det förekommer också att man använder organiska pigment hämtade från växt- och djurriket. Förutom Ottosson linoljefärgs tekniska kvalitet är dess främsta styrka det fina utbudet av kulörer.

Färgskalan består av kulörer som ligger i vår kulturhistoria, så kallade Kulturkulörer, som påträffats och förekommit historiskt. Den innefattar också kulörer från Riksantikvarieämbetets färgsystem för linoljefärg som bygger på forskning. Med i sortimentet finns även specialkulörer skapade av Byggfabriken.

Läs mer om linoljefärg i renoveringshjälpen:

Att välja kulör

Att välja kulör

Att välja färg för väggarna kan vara en utmaning. Mycket forskning har bedrivits kring hur olika kulörer påverkar oss och påverkar varandra i kombination. En stor del handlar om tycke och smak och vad just du tycker bäst om. Färg är en ...
Måla spegeldörrar

Måla spegeldörrar

Få saker kan lyfta ett rum som en handmålad massiv spegeldörr. Gamla spegeldörrar har ofta flera lager av färg som vittnar om ett långt liv. Det är det som är det fina. En spegeldörr som tas om hand med varsam hand håller sig fin hur ...
Renovera fönster

Renovera fönster

Originalfönster i en gammal byggnad ska man vara rädd om. Hantverk och kvalitet, form och proportioner samspelar med husets detaljer och munblåsta glas sprider ljuset fint inne i rummen.  Gamla fönster behöver underhåll och ibland en mer ...
Renovera hemma – Måla utan lösningmedel och plast.

Renovera hemma – Måla utan lösningmedel och plast.

I ett hem finns främst två typer av målning inomhus; Målning av snickerier såsom lister, fönster och dörrar, kök och fast inredning, samt målning av väggar och tak. Målarfärg kan bestå av bindemedel, pigment, fyllnadsmedel, ...
Vårda det vackra

Vårda det vackra

Så börjar det bli dags att se om sitt hus igen och planera sommarens renoveringar och underhåll. Om du har linoljefärgsmålade fönster är underhållet en ganska lätt uppgift. Och underhåller du dina fönster då och då håller de i ...
Om linolja och linoljefärg

Om linolja och linoljefärg

Linolja Linolja framställs av linfrö vilka pressas antingen uppvärmt eller kallt, därav varm- eller kallpressad linolja. En kallpressad olja är ljus och ren vilket är ett kännetecken på en hög kvalitet med mindre risk för skadeangrepp ...
Måla med linoljefärg

Måla med linoljefärg

Att måla med linoljefärg är inte - som många tror - särskilt svårt. Tricket är att måla tunna lager. Linoljefärg har en hög pigmenthalt och täcker bra även i tunna lager. På grund av den långa torktiden behöver man inte stryka ut ...

Från bloggen