Vackra, smäckra och eleganta träfönster

Den detalj som jag tycker hör till de viktigaste för att en fasad skall vara vacker är fönstret. Ursprungliga fönster är smäckra och eleganta, åtminstone om de är av äldre modell. I och med den standardisering som tog fart på 50-talet, blev dock snickerierna något klumpigare. Detta berodde dels på att man inte längre använde sig av profiler som trollar bort karmens bredd och dels på att man rationaliserade tillverkningen och därför använde grövre dimensioner för att på så sätt kunna använda samma verktyg både till små och stora fönster.

Går man omkring och tittar på landsbygden så är ofta huvudbyggnaderna renoverade och fönstren nyinsatta. Uthusen däremot, har ofta inte gjorts vid och är därför de vackraste. På bilden ovan en ladugård med gröna, spröjsade bågar och vitmålad karm. Visst är det vackert?

I början av 1900-talet blev det vanligt med spröjsade fönster igen. Spröjs var för länge sedan ett sätt att åstadkomma större fönsterytor med små glas. När man lärde sig att tillverka större glasytor behövde man inte längre spröjsa och småspröjsarna blev mindre vanliga, men särskillt 1910- och 1920-talets ideal gjorde småspröjsen populär igen.

I de stora städerna kan man däremot ha tur och många hus är förvånansvärt välbevarade. I Stockholms innerstad är en majoritet av alla fönster ursprungliga eller utbytta före 1950-talet. Främst är det de gamla 1800-talshusen med sina enkelbågar med lösa innanfönster som moderniserats. Säkerligen gjorde man detta för att slippa sätta in och ta ur bågarna höst och vinter. Vad man däremot inte visste, var att dessa fönster ofta är ytterst energieffektiva och dessutom utestänger buller i högre grad än vanliga kopplade tvåglasfönster. Detta under förutsättning att de är ordentligt tätade och justerade. När Kungsgatan 53 i Stockholm renoverades för ett antal år sedan behölls de gamla 1800-talsbågarna och trots det trafikstörda läget, blev det tyst och behagligt i konferensrummen.

Under 30-talet blev fönstret en av de viktigaste detaljerna i den moderna arkitekturen. Se bara detta vackra Uppsalahus ritat av stadsarkitekten Gunnar Leche som valt smala, inåtgående fönster. I trapphuset är de liggande, i våningarna stående. Resultatet är mycket elegant. Ett vanligt fel när man renoverar hus från denna tid är att man sätter in nya fönster, kompletta med karmar och allt, i den befintliga karmen. På så sätt minskas glasytan radikalt och estetiskt är det naturligtvis en katastrof.

Efterkrigstidens stora schlager bland fönster är onekligen vridfönstret. Visserligen dominerade de vanliga inåtgående fönstren, men i offentliga byggnader och villor var denna typ mycket populär. Det var Eric Sigfrid Persson som uppfann fönstertypen och  de användes för första gången i hans stora projekt Ribershus i Ribersborg Malmö. På bilden ovan ses fasaden på Thorhildsplans gymnasium i Stockholm. Det är något tyngdlöst över denna konstruktion. Dessutom ger den utmärkt ventilation och en obruten vy.

Få saker gör så mycket för exteriören som vackra och korrekt insatta fönster. Att värmeekonomin skall bli lidande behöver man heller inte oroa sig för.  Skulle man önska ytterligare isolering så kan man naturligtvis ordna det på något sätt, till exempel genom att byta ut det inre glaset mot ett energiglas. Tänk också på att rullgardiner är utomordentliga när det gäller att spara energi. De har också fördelen att de släpper in solen i rummet när de är uppdragna och med solen följer värme.

De flesta fönster går att reparera och bevara. Kvalitén på detta trä är oftast mycket hög – förr använde man sig av kärnvirke med täta årsringar. På bilden ovan en fasad som  klarat sig förvånansvärt bra trots bristande omsorg. Är det angripet av röta, så byter man skadade partier. Dessa angrepp är vanligast i bågens nere del och i karmbottenstycket. Tänk på att använda en diffusionsöppen färg, t.ex. linoljefärg, så att träet kan andas. Läs mer om fönsterrenovering i renoveringshjälpen.
Byggfabriken tillverkar fönster i originalstil i samma höga kvalitet som förr. Du hittar våra fönster här.

SparaSpara

8 kommentarer till “Vackra, smäckra och eleganta träfönster

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.