Ralph Erskines idealsamhälle i Gyttorp pietetsfullt renoverat

Folkhemmet som ni kanske aldrig sett det förut!

Radhusen med de vågiga taken ligger i Gyttorp i Örebro län och ritades av arkitekt Ralph Erskine och uppfördes mellan 1947 och 1961. Att detta lilla samhälle, som byggts upp kring Nitroglycerin AB, satsade på modern och aningens vågad arkitektur berodde på att fabrikens dåvarande VD, Thorsten Edlund, läst om Erskine i tidskriften Hem i Sverige och blivit intresserad och bett honom rita några tjänstemannavillor. Edlund var mer än nöjd med resultatet och gav Erskine i uppdrag att  gå vidare med arbetarbostäderna och skapa ett modernt samhälle kring nitroglycerinfabriken.

De bostäder som Erskine ritade åt Nitroglycerins anställa, får ses som en modernare variant på de brukssamhällen som förr var vanliga. Dessa ultramoderna hyreskaserner uppfördes helt på företagets bekostnad och minner om den tid när de stora arbetsgivarna tog ett social ansvar, ett ansvar som senare övertogs av stat och kommun.

Som ni ser av bilderna är det inga vanliga radhus och hyreslängor som Erskines penna trollar fram. De olika byggnaderna har alla sina särdrag i form av detaljer, former och färgsättning.

I mitten av 70-talet såldes bostadsområdet till Riksbyggen som i sin tur sålde det vidare till ett bolag som påbörjade en upprustning av området, men som sedan gick i konkurs. Då gick Nora kommun in och köpte området och tack vare bidrag från Riksantikvarieämbetet kunde området rustas upp och i samma veva blev det byggnadsminnesförklarat.

Upprustningen var mycket varsam och så lång det var möjligt användes traditionella material. Bl.a. målades både in- och utvändiga originalsnickerier med linoljefärg (Byggfabriken har ett stort sortiment av denna färgtyp). Putsen lagades och balkongplattor och -räcken reparerades och återställdes. Vissa detaljer som rationaliserades bort när området byggdes upp, utfördes vid reparationen enligt originalritningarna.

Det är en mycket speciell känsla att promenera omkring i området. Det är precis som att besöka ett nybyggt mönstersamhälle, med den skillnaden att allt är unikt och tillverkat av utmärkta material. Bristen på monotoni och upprepning är dessutom slående och grönskan finns ständigt till hands.

Se bara denna fasad med entrédörr, köksfönster, badrumsfönster och betongglas i trapphuset. Så enkelt, men ändå så varmt och välkomnande.

Den omsorgsfulla renoveringen gav Nora kommun Europa Nostra-priset år 2003. Nora är sedan tidigare känt för sin pietetsfullt bevarade stadskärna, men det var för den delen inte självklart att kommunen skulle ta ansvar för Gyttorp som betraktats som ett fattig arbetarområde 3 km från det mer burgna Nora. Man får också tänka på att renoveringen startade så tidigt som 1998, då efterkrigstidens arkitektur inte stod särdeles högt i kurs och byggnadsvård i allmänhet var förbehållet ett fåtal.

4 kommentarer till “Ralph Erskines idealsamhälle i Gyttorp pietetsfullt renoverat

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.