Hemmens forskningsinstitut -en studie i hushållsarbete

I Sverige har vi länge varit vana vid att sällan behöva veta djupet på ett standard köksskåp eller vilka mått en kökshanddukhar. Vi tar för givet att vi kan lita på att det vi köper kommer att passa till det vi har hemma och att en produkt oftast är av den kvalitet den påstår sig vara. Men så har det såklart inte alltid varit. 1944 grundades Hemmens Forskningsinstitut där man började mäta och räkna allt som försiggick i köket på. Genom att gå mycket vetenskapligt och djupgående tillväga tog Hemmets forskningsinstitut reda på vad en hemmafru i 40-talets Sverige behövde för att skapa en funktionell hemmamiljö. Resultatet blev så småningom den första svenska köksstandarden 1950.

Handbok i målning – Hjälpreda för den som själv vill utföra sin målning och tapetsering

Saxon och Lindström gav ut en serie fina handböcker som behandlade allt mellan himmel och jord, dvs från Trivsel och trassel i äktenskapet till Framgång på affärsmannabanan. Någonstans däremellan hittar vi Handbok i målning – Hjälpreda för den som själv vill utföra sin målning och tapetsering, som är en helt utmärkt liten skift från den

A-lunds och B-lunds

Det svenska folkhemsbyggandet var i sitt esse på 50-talet. Intresset var stort för frågor kring inredning, boende och familjebildning. De pedagogiska texterna i otaliga skrifter om att sätta bo förefaller idag som ett övermått av präktighet, men det är inte utan att tanken är sund. Vad är det nödvändiga, vad kan man försaka, hur vårdar man och tar hand om det man har? Någonstans mellan då och nu gick det lite fel. Överkonsumtionen tog fart, och vi kan ju lugnt säga att våra hem idag rymmer långt mer än vad vi faktiskt behöver. Men vad är ett mått på behov?