Byggnadsforska!

Är du lycklig ägare till ett äldre hus? Eller nyfiken på vilka som bott i din lägenhet för 50 eller kanske 150 år sedan? Att byggnadsforska tangerar släktforskning på flera sätt. Det gäller att hitta en källa att börja nysta i, sedan brukar det ena ge det andra. Även om man inte vet riktigt var som är mest logiskt att börja leta, är huvudsaken att man börjar någonstans. Kanske har du tur och hittar mer än du förväntade dig, kanske inte. Det beror på hur mycket sparade uppgifter det finns om ditt hus eller området huset ingår i, vilket i sin tur har att göra med samhällets prioriteringar under husets ”levnadstid”. Som ett exempel finns det sällan ritningar (men kanske annan information) över allmogebebyggelse bevarade, till skillnad från över hus i städerna.

A-lunds och B-lunds

Det svenska folkhemsbyggandet var i sitt esse på 50-talet. Intresset var stort för frågor kring inredning, boende och familjebildning. De pedagogiska texterna i otaliga skrifter om att sätta bo förefaller idag som ett övermått av präktighet, men det är inte utan att tanken är sund. Vad är det nödvändiga, vad kan man försaka, hur vårdar man och tar hand om det man har? Någonstans mellan då och nu gick det lite fel. Överkonsumtionen tog fart, och vi kan ju lugnt säga att våra hem idag rymmer långt mer än vad vi faktiskt behöver. Men vad är ett mått på behov?