Det strålar en stjärna…

Adventstid är stjärntid, och precis som vårt övriga sortiment är även våra julstjärnor precis som förr, det vill säga likadana som när tillverkningen startade kring år 1850. Adventstjärnan i vårt sortiment är själva ursprunget till traditionen med adventsstjärnor som sedan spritt sig över världen. I ett trosamfund i tyskland tillverkade barnen dessa 25-uddiga stjärnor i skolan som ett led i matematikundervisningen. Så småningom blev traditionen att tillverka dem till advent och hänga upp i fönstren, och tradtionen spred sig till den grad att stjärnorna började tillverkas för försäljning.