Ett hörnjärn är ett hörnjärn är ett..

Ibland när man besöker en äldre byggnad eller byggnadsmiljö hittar man rester av vackra detaljer, eller ser att detaljer saknas eller är trasiga. Oftast är det ju så att dessa detaljer inte längre tillverkas, och inte heller går att få tag på begagnade, särskilt om man behöver flera av samma sort. Det är då vi tänker.. hm.. de här sakerna behövs, kanske kan vi låta tillverka dem?

Många produkter i vårt sortiment började tillverkas just så, och Byggfabrikens allra första produkt var försterhörnjärnet 1001. Ett traditionellt fönsterhörnjärn och ett av de vanligaste i äldre bebyggelse. Hörnjärnet behövdes till en större renovering som Byggfabriken hade ådragit sig att göra precis vid starten 1997. Men eftersom hörnjärnen inte längre fanns att få tag på var det bara att starta egen tillverkning. Följande information inhämtades från ”Stenman -Ett namn som tagit skruv, en krönika om ett industriellt värv” utgiven av Aug. Stenman AB. Denne August Stenman var en järnhandelsfabrikör som drev en av Sveriges största beslagsfabriker i Eskilstuna i slutet av förrförra seklet. Från Krönikan:

”En känd uppfinning av August Stenman själv är hans korrugerade hörnjärn, på vilket han, såsom förut nämts, uttog patent år 1894. Det nya med patenthörnjärnen låg i att de voro korrugerade på ett sådant sätt, att de pressades in i fönsterbågens trä. Därigenom förhindrades att regn och snö trängde in och förorsakade rostning och röta.”

I grannkommunen Arlöv hittade vi en liten mekanisk verkstad som kunde tillverka de mindre mängder hörnjärn vi behövde till renovering och försäljning. Efterfrågan ökade när fönsterrenoverare och andra händiga upptäckte att hörnjärnen fanns i nyproduktion, och idag tillverkar vi flera olika hörn- och gångjärn vars tillverkning tidigare varit nerlagd.

Så mycket historia i ett enkelt fönsterhörnjärn.

En kommentar till “Ett hörnjärn är ett hörnjärn är ett..

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.