Ett besök på Bauhaus Archiv

För den som ämnar resa till Berlin är ett besök på Bauhaus Archiv – Museum für gestaltung nästan ett måste. De som redan är Bauhausälskare vet kanske att skolan fick ett abrupt slut trots flera försök att blidka den nazistiska regimen. 1933 fick den till slut lägga ner och dess lärare och elever fick söka sig till andra platser för att kunna utöva sitt arbete. Många av dem till antingen USA eller Sovjet där bauhausstilen i linje med ländernas övriga ideologi utvecklades åt varsitt håll.

Bästa och enklaste sättet att få se så mycket som möjligt av det som bevarats är att besöka Bauhaus Archiv i Berlin. Där finns massor av skisser och ritningar och ett antal möbler och lampor bevarade för eftervärlden. Med ödmjuka steg kan man gå runt bland verken, vissa snart hundra år gamla, och fascineras över dess nyskapande design. Som om både konst, teater, arkitektur och design plötsligt tog ett skutt framåt!

Ett tips är att ha ordentligt med tid på sig och lyssna igenom audioguidens berättelser om en stor del av de olika skisser, prototyper och konstverk som ryms i museets till ytan ganska blygsamma lokal. Den som kom in som novis kommer ut med en god kunskap om vad Bauhaus var och stod för.

Bild: Bauhaus Archiv
Bild: Bauhaus Archiv

I förgrunden syns en skulptur av Oskar Schlemmer, på Bauhausskolan ansvarig för teaterverkstaden, bakom den en modell över Bauhausskolans huvudbyggnad i Dessau, lärarbostäderna undantaget. Till vänster i bilden skymtar vi Bauhauslampan av Wilhelm Wagenfeldt i två versioner. Dels hur den kom att se ut när den var färdig och dels en av de första prototyperna.

Wagenfeldtlampan
Bild: privat

Eftersom det egentligen råder fotoförbud i museelokalen är denna bild smygtagen. Det som syns tydligt i bilden är vilka justeringar som gjordes från den första lampan, till höger i bild, till den som sedan hamnade i produktion, till vänster. Allt i linje med Bauhaus ideal, att det skulle gå att tillverka industriellt och samtidigt ha en hög hantverksmässig kvalitet.

Gropius lärarbostad
Bild: Bauhaus Archiv

Walter Gropius vardagsrum i en av lärarbostäderna omkring 1926-27 i Dessau.

Bild: Bauhaus Archiv
Bild: Bauhaus Archiv

Det stora rummet sett från motstående sida med stolar ritade av Mies van der Rohe.

Bild: Ronenbekerman.com
Bild: Ronenbekerman.com

Byggnaden, som specialritades av Walter Gropius själv, är skapad i lekfullt modernistisk bauhausstil. Den rymmer även ett bibliotek och arkiv som används av hundratals forskare, konstnärer och arkitekter årligen i närvaron av över 30 000 volymer med betoning på arkitektur, konst och design. Över 60 000 konst- och dokumentära foton finns även bevarade i arkivet. 1960 började konsthistorikern Hans Maria Wingler det digra arbetet med att samla ihop material som skingrats för vinden i samband med att skolans elever och lärare gjorde detsamma 1933. 1976 lades de första grundstenarna till den byggnad som nu hyser samlingen.

2019 fyller Bauhaus 100 år, (1919-1933) och det kommer att firas med en stor jubileumsutställning.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.