Beslag

Med smidestraditioner från 1600-talet utvecklades en manufakturverksamhet i Eskilstuna inom järn- och metallförädling som 1771 resulterade i grundandet av Eskilstuna fristad. Inom fristaden kunde svensk och utländsk arbetskraft utöva sin verksamhet utan tvång i vare sig arbetsrätt, inköp eller försäljning. Dessutom helt skattebefriat. När Sverige på allvar började industrialiseras under mitten av 1800-talet låg därmed Eskilstuna i främsta ledet när det gällde beslagstillverkning. Företag som August Stenman och Låsfabriks E.A. Naesman & Co var ledande under många år och Eskilstuna har fortsatt vara centrum för beslagstillverkning in i modern tid. Byggfabriken tillverkar och säljer beslag med förlagor från perioden kring sekelskiftet och fram till mitten av 1900-talet, många med ursprung i Eskilstunas beslagstradition. De flesta av våra beslag tillverkas i små serier, materialen är mässing, brons,stålplåt, gjutjärn, trä och bakelit.